“The war of art”

Interne dialoog bij het al dan niet aanschaffen van twee dure, dikke boeken over schrijven terwijl je eigenlijk spaart voor de aankoop van een huis (en gewoon eens zou moeten beginnen, met schrijven):

 • Ja maar je had met jezelf afgesproken geen boeken te kopen. Er staan er nog minstens twintig ongelezen in de kast.
 • Ja maar dit is anders. Dit zijn núttige boeken. Over schríjven.
 • Ja maar is “boeken kopen óver schrijven” niet juist de ultieme vorm van zelfsabotatie en schrijfontwijkend gedrag?
 • Niet als je er beter van gaat schrijven. Dat is toch een kans die je moet grijpen?
 • Je hoeft niet béter te schrijven. Je moet überhaupt íets schrijven.
 • Ja maar die boeken hebben misschien een inspirerend effect.
 • Dat soort dingen hebben bij jou toch alleen maar een blokkerend effect.
 • Misschien wel, misschien niet. Feit is dat er íets moet gebeuren om de boel op gang te krijgen en dat dit het misschien is.
 • Misschien moet je ophouden met dat ‘iets’ buiten jezelf leggen.
 • Misschien moet je eens wat minder streng voor jezelf zijn.
 • Misschien moet je eens wat strenger voor jezelf zijn.