Date (II)

i feel love in every sigh
if you’re not scared, then why am i

(K’s Choice – If you’re not scared)

 

dit is niet voor de zoveelste keer
opnieuw beginnen
dit is niet met de moed der wanhoop
of met lood in schoenen

dit is geluk dat amper in mijn verbeelding past
dit is gebied voor de eerste keer
en dat alles hiervoor
maar halfslachtig oefenen was

we laten ons kennen
door in de nacht te vertellen
over de dingen die ons raken
liedjes, zinnen, kleinigheden
die ons bang of dapper maken

van wat we vaardig naar voren schuiven
tot de plekken waar het pijn doet
en alle ruimte daartussen
we liggen gelaten alsof het bijna te veel is
en ik wil je meer dan waar ook past
en dan kussen
almaar kussen